1. اجرای لایه های زهکش محوطه جنوبی، محوطه شمالی، باغ ایرانی و وست گاردن به مساحت تقریبی 25 هزار متر مربع
  2. اجرای لایه های زهکش تعداد 54 عدد تندیس های سرو باغ ایرانی
  3. طراحی و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار تندیس های سرو باغ ایرانی

پروژه ایران مال واقع در انتهای اتوبان همت
شروع قرارداد : آبان ماه 96
نام کارفرما : شرکت دفینه سبز جناب آقای منوچهر محسنی

پروژه ایران مال، باغ ماهان
پروژه ایران مال، ضلع جنوبی
پروژه ایران مال، ضلع شمالی
پروژه ایران مال، باغ غربی