1. تهیه و اجرای لایه های آنتی روت در فلاور باکس های موجود
  2. تهیه و اجرای سیستم زهکشی فلاور باکس های موجود
  3. تهیه و اجرای لایه های ژئوتکستایل و ژئودریناژ روف گاردن
  4. تهیه و جا گزاری بستر کشت ترکیبی
  5. طراحی و اجرای سیستم آبیاری و استگاه پمپاژ هوشمند
  6. طراحی و اجرای سیستم نور پردازی ضد آب در فلاور باکس ها
  7. اجرای عایق سطح اصلی بام با مواد رزینی
  8. نگهداری از بام سبز به مدت 1 سال از آذر ماه سال 96

پروژه پارک رویال 1 واقع در خیابان ولنجک
شروع قرارداد : سال 96
نام کارفرما : جناب آقای موسوی

  1. تشخیص و مبارزه با آفات گیاهان بام سبز، مبارزه و حذف علف های هرز، کنترل و نگهداری از سیستم و نظارت بر عملکرد اتوماسیون آبیاری بام سبز، ترمیم قسمت های خشک شده با تایید کارفرما، هرس کاری و خشکه چینی گیاهان نسبت به نیاز در فصول و اجرا و نظارت بر کود دهی و محلول پاشی بر حسب نیاز بام