1. طراحی و اجرای لایه های زهکش فلاور باکس های محوطه و طبقات
  2. طراحی و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار فلاور باکس های محوطه و طبقات

پروژه هتل روتانا واقع در شهر مشهد
شروع قرارداد : سال 96
کارفرما : شرکت دفینه سبز پارس جناب آقای منوچهر محسنی