کاشت 850 اصله نهال در تنوع 7 گونه گیاهی ( سماق، ون، شیرخشت، زالزالک، سنجد، شن و ارس ) با دریافت مجوز از اداره منابع طبیعی استان البرز در منطقه شلمزار به مناسبت روز درخت کاری

پروژه نهال کاری واقع در منابع حفاظت شده البرز میانی به نام شلمزار
شروع قرارداد : اسفند ماه 96
نام کارفرما : شرکت DMC