Image

یک دیوار سبز شامل گیاهانی است که در سیستم های عمودی در محیط های داخلی و بیرونی رشد میکنند. همانند برخی از بام های سبز، دیوار سبز نیز از گیاهان زنده، محیط کشت برای گیاه، آبیاری و زه کش در یک سیستم واحد تشکیل شده است.

دیوارهای سبز بجز اینکه به واسطه طراحی زیبا فضایی زیبا ایجاد میکنند بلکه در نمای خارجی ساختمان همانند عایقی در برابر اشعه مستقیم خورشید با تولید سایه عمل میکنند.


دیوار سبز باعث ایجاد بهبود در کیفیت هوا و خنک شدن هوای آن منطقه میشود. دیوار سبز باعث ایجاد فضایی برای رشد گیاهان میشود که در شرایط معمول امکان رشد گیاهان وجود ندارد.

طیف گسترده ای از گیاهان بر روی دیوارهای سبز استفاده میشوند که معمولا گیاهان علفی میباشند گرچه برخی از گیاهان بوته ای نیز مورد استفاده قرار میگیرند. تامین نور کافی از نکات مهم در دیوارهای سبز است بخصوص زمانی که این دیوارها در فضایی داخلی ایجاد میشوند که ممکن است برای تامین آن از نورهای مصنوعی استفاده شود. انواع مختلفی از دیوارهای سبز موجود است. برخی از آنها هیدروپونیک و برخی از دیگر محیط های رشد استفاده میکنند.

Image
Image

سازه های متنوعی از قبیل سیستم های مدولار گرفته تا نمدهای جیبی برای ایجاد محیطی مناسب برای رشد گیاه بکار گرفته میشوند.

تمامی دیوارهای سبز احتیاج به سیستم آبیاری که اغلب شامل سیستم کوددهی نیز هست میباشند. معمولا محلول کوددهی یا باروری میتواند دوباره استفاده شود اما باید اطمینان حاصل شود که مواد مغذی در چرخه چندگانه به سطح آسیب رسان تبدیل نشود.

دیوار سبزی با طراحی مناسب میتواند شرایطی ایده آل برای رشد گیاهان با طول عمر طولانی از گونه های مختلف گیاهی بوجود آورد که حداقل نگهداری و ترمیم را احتیاج داشته باشد.