Image

روف گاردن به فضای سبزی ساخته شده بر بالای ساختمان های صنعتی، تجاری یا مسکونی میگویند.


روف گاردن ممکن است بابت ایجاد فضایی جهت رشد گیاهان، فضای بازی، ایجاد سایه و جان پناه یا فضایی سبزی ساده برای معاشرت و تفریح طراحی شود.

انواع روف گاردن (بام سبز)


دو بخش اصلی از انواع باغ وجود دارد : گسترده و فشرده

نوع گسترده به کمترین نگهداری نیاز دارد و به نوعی همانند دیگر اجزای بام عمل میکند. این نوع روف گاردن برای رفت و آمد های زیاد طراحی نشده و همچنین از استانداردهای کمتری از لحاظ ایمنی برخوردار است.

نوع دیگر روف گاردن یا همان فشرده کاملا جهت استقاده مداوم و تردد زیاد طراحی میشود. این نوع روف گادرن به محوطه سازی و نگهداری منظم احتیاج دارد. در برخی از موارد سازه بام جهت تحمل وزن خاک، گیاهان و بارشها احتیاج به تقویت دارد بعلاوه قواعد ایمنی بیشتری در سازه ها و موراد این نوع روف در نظر گرفته میشود. برخی از این موارد میتواند نصب انواع حصار یا نرده برای ایمنی بیشتر افراد بروی بام باشد.

Image
Image

فواید


با توجه هزینه ایجاد روف گاردن چرا باید این کار را انجام دهیم ؟ جواب به معنای واقعی کلمه در اطراف ماست. چنین فضاهایی به محیط زیست و بهتر شدن سطح زندگی ما کمک میکند. تولید چنین باغ هایی به بهبود موارد زیر کمک میکند :

  • تاثیر بروی پدیده گرمای جزیره شهری
  • کیفیت کلی هوای شهری
  • حذف اضافه بار بیش از حد آب ناشی از بارانهای تند با طوفان

راندمان ساختمان بجز موارد بالا همچنین باید مزایای احساسی و روانی وجود فضای سبز را بروی انسانهای لحاظ کرد. بر اساس گزارش برخی از بیمارستانها در کشور آمریکا برای بیمارانی مشابه ، روند درمانی آنهایی که منظره ای باز از فضایی سبز داشته اند نسبت به کسانی که نمایی از دیواری آجری داشته اند درمان آنهای در زمانی کوتاه تر و تحمل درد ناشی از درمان کمتر راحت تر بوده است. بنظر میرسد این یکی از مزایای توسعه باغبانی درمانی horticultural therapy میباشد که به موجب آن بیمارانی که در معرض گیاهان زنده قرار میگیرند میتوانند راحت تر آسیب های خود را حذف کنند.

Image