Image

طراحی فضای سبز شامل فازهای تحقیق، جمع آوری ایده ها و طراحی نقشه است. در طراحی در نظر گرفتن فاکتورهایی از قبیل آب و هوا، توپوگرافی، وضعیت زه کش زمین، نوع خاک ، آبیاری، نورپردازی و موراد مرتبط دیگری در نظر گرفته میشود.

در شرکت رازاوه قبل از شروع طراحی با برگزاری جلساتی با کارفرما، سلایق و نیازهای مشتری را جویا شده و با در نظر گرفتن فاکتورهای بالا و با استفاده از تجربه طراحان این شرکت طراحی پروژه مربوطه آغاز میشود.

Image
Image

هدف ما طراحی خاص منطبق با معماری پروژه با در نظر گرفتن سلیقه و نیازهای مشتری میباشد.

طراحی فضای سبز میتواند باعث افزایش ارزش پروژه شده و همانند قابی زیبا برای تابلوی نقاشی باشد.

Image